BAE'nden Ürün İhracatı: Stratejiler ve Uluslararası Genişleme

tarihinde yayınlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ürün ihracatı, öncelikle ülkenin bölgedeki stratejik konumuyla ilgili olan popüler bir iş alanıdır. Birleşik Arap Emirlikleri, dünya ekonomisinin finans merkezlerinden biri olup, Avrupa, Afrika ve Asya pazarlarıyla başarılı bir şekilde ticaret yapılabilen bir bölgedir.

Uluslararası yatırımcıların ve girişimcilerin dikkatini çeken bir diğer faktör, deniz, karayolu ve hava taşımacılığını içeren kapsamlı ulaşım ağıdır. 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden 425 milyar doların üzerinde ürün ihracatı gerçekleştirilirken, 347 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Bu, önceki yıla göre sırasıyla %26 ve %40 artış anlamına gelmektedir. Görünüşe göre, bu göstergelerin artmaya devam etmesi beklenmektedir.

BAE'den ürün ihracatı, öncelikle ülkenin bölgedeki stratejik konumuyla ilişkili olan popüler bir iş alanıdır. Birleşik Arap Emirlikleri, dünya ekonomisinin finans merkezlerinden biri olup, Avrupa, Afrika ve Asya pazarlarıyla başarılı bir şekilde ticaret yapılabilen bir bölgedir.

Uluslararası yatırımcıların ve girişimcilerin dikkatini çeken bir diğer faktör, deniz, karayolu ve hava taşımacılığını içeren kapsamlı ulaşım ağıdır. 2021 yılında BAE'den 425 milyar doların üzerinde ürün ihracatı gerçekleştirilirken, 347 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Bu, önceki yıla göre sırasıyla %26 ve %40 artış anlamına gelmektedir. Görünüşe göre, bu göstergelerin artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Ticaretin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için doğru dokümantasyon hazırlığı ve tüm gümrük gereksinimlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. BAE'de gümrük politikası FCA tarafından geliştirilmekte olup, ihracatı düzenleyen temel yasalar Körfez İşbirliği Konseyi Genel Gümrük Kanunu, 2007 tarihli № 13 "İhracat Kontrolü" ve 2020 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı № 50'dir.

Her emirlikte kendi gümrük yönetimi mekanizması bulunmaktadır. Ayrıca, bu emirliklerde faaliyet gösteren ihracat ajansları, ihracatçı şirketler için özel destek programları geliştirmektedir. Örneğin, Dubai'de KOBİ'leri destekleyen bir program bulunmakta, İhracat Akademisi faaliyet göstermekte ve ihracatçılar için özel sigorta ürünleri sunulmaktadır.

Ürünler, Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah ve Umm Al Quwain'deki yedi gümrük noktasından ihraç edilebilir. İhracat yaparken, ihracatçı şirket gerekli belgeleri - taşıma belgeleri, faturalar, kalite ve menşe belgeleri - gümrük komisyoncusuna sağlar ve bu komisyoncu ilgili belgeleri gümrük ofisine ileterek ihraç izni alır.

Gıda ürünlerine (ürünün son kullanma tarihi kesinlikle takip edilir) ve et ürünlerinin ithalatına özel dikkat gösterilmektedir. Et ürünlerini ithal eden şirketler, standart belgelerin yanı sıra, ithal edilen et ürünlerinin İslam kurallarına uygun olduğunu belirten "Helal" sertifikasını da sağlamak zorundadır.

Serbest ekonomik bölgelerde kayıtlı olan işletmelere özel koşullar sağlanmaktadır. Bu tür şirketler, ülkeye ilaçlar, değerli metaller, işlenmemiş elmaslar (sadece işlenmemiş olanlar), hayvanlar, meyve-sebze ürünleri ithalatında vergi ödememektedir.

2022 yılında, BAE'nin Rusya'ya ara mallarının aracı olarak ihracat rolü önemli ölçüde artmıştır. Ülkemize yönelik uluslararası ihracatın temelini oluşturanlar:

 • endüstriyel ekipman ve bileşenler;
 • otomobil parçaları;
 • ev aletleri;
 • elektronik;
 • gıda ve alkollü içecekler;
 • mobilya.

BAE'de, ithalatçı acentelerin kaydedildiği bir kayıt da bulunmaktadır, bu da yabancı malların hak sahibinin izni olmadan ithalatını izlemeye olanak tanır (ülke içinde paralel ithalat yasaktır).

İhracat segmentinde faaliyet göstermeyi planlayan şirketlerin gümrük kurallarını dikkatlice incelemesi ve uygun finansal stratejiyi geliştirmesi önerilir.

BAE'den ürün ihracatı, bir şirketin uluslararası genişleme stratejisinin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir dizi adımı takip etmek gereklidir.

Sözleşme Yapma

 • Temel gereksinimlerden biri, sözleşmenin İngilizce ve ihracatçı şirketin dilinde olacak şekilde iki dilde hazırlanmasıdır. Bazı durumlarda Arapça tercüme gerekebilir. Sözleşmede aşağıdaki ana maddeler belirtilmelidir:
 • Tarafların adları, iletişim bilgileri ve detayları
 • Ödeme yöntemi
 • Tedarikçi tarafından sağlanan garantiler

Tarafların hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları

 • 6 milyon rubleden fazla olan sözleşmeler için, sözleşmenin bankada kayıt altına alınması zorunludur. Ayrıca, çerçeve (uzun vadeli) sözleşmelerin düzenlenmesi durumunda, ürün veya malzeme spesifikasyonu olarak bir ek gerekmektedir.

Eşlik Eden Belgelerin Hazırlanması

 • Gümrük işlemleri için sözleşmenin yanı sıra, fatura, paketleme listesi (ürünlerin listesi, boyutları ve ağırlıkları), ihracat edilen ürünlerin açıklaması gibi belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Belirli durumlarda, menşe ve helal sertifikalar gibi belgeler de gerekebilir. Belgelerin tam seti, ihracat edilen ürünün türüne bağlıdır. Ürünlerin sınıflandırılması, HS koduna göre yapılır. Gümrük komisyoncusuna başvurarak ürünlerin tanımlanması ve tüm gerekli belgelerin toplanması ve doldurulması önemli ölçüde kolaylaştırılabilir.

Taşıma Yöntemi Seçimi

 • Taşıma deniz, karayolu, hava veya demiryolu ile gerçekleştirilebilir. Taşıma yöntemine göre, ilgili bir konşimento doldurulur.

Gümrük İşlemi

 • Bir şirket ilk kez malları bir emarete ithal ediyorsa, malının geçeceği gümrük noktasında kaydolmalıdır. Kayıt sırasında, her şirkete özel bir gümrük kodu atanır. Bir emarete ithalat için, herhangi biri arasında bir ticari lisansa sahip olunması zorunludur.

Gümrük Ücretleri

 • Ücretlerin miktarı, CIF değerindeki ürünlerin değerini ve teslimat kanalını dikkate alarak HS kodu tarafından belirlenir. BAE'de, çoğu ürün için tek bir gümrük tarifesi uygulanır ve bu oran genellikle %5'tir. Bununla birlikte, muafiyetler listesi oldukça uzundur ve tarifeye dahil olmayan ürünler arasında tarım ürünleri, değerli metaller ve ilaçlar bulunur. Körfez ülkelerine ihraç edildiğinde, gümrük beyannamesi ATCD sistemi tarafından onaylanmalıdır, böylece tarifelerin çifte ödenmesi önlenir.

İhracat Bildirimi

 • İhracat beyannamesi, ürünün ve ürünün taşıma yönteminin tanımına dayalı olarak doldurulur. Doldurma hataları, transfer sürelerini artırabilir ve dolayısıyla ilgili maliyetleri artırabilir, bu nedenle bu görevin deneyimli bir temsilciye bırakılması daha uygun olabilir.

The Level Consulting gibi deneyimli uzmanlar, kayıt ve açılıştan tüm ticari ve ihracat işlemlerinin tam kapsamlı desteklenmesine kadar işletme gelişiminin her aşamasında yardımcı olabilirler.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeniden ihracatın özellikleri

Yeniden ihracat, BAE'den uluslararası pazarlara ürünlerin genişletilmesi stratejilerinden biridir. Bu, şirketlerin ek kar elde etmelerini ve işlerinin coğrafi yayılımını genişletmelerini sağlar.

Yeniden ihracat hacimleri açısından BAE, Singapur ve Hong Kong'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü pazarıdır. BAE üzerinden yeniden ihracatı yapılan temel ürünler arasında gıda ürünleri, kahve ve çay, kimya endüstrisi ürünleri (gübreler, yakıt, polimerler, bazı inşaat malzemeleri), taşıtlar ve elektronik bulunmaktadır. BAE'ye ithal edilen gıda ürünlerinin %50'sinden fazlası daha sonra Afrika ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yeniden ihraç edilmektedir.

BAE'de iki ana yeniden ihracat yöntemi bulunmaktadır:

 • Geleneksel (doğrudan) yeniden ihracat. Bu durumda, ürünlerin satın alınması BAE üzerinden gerçekleştirilir. Ülke bir aracı (transit depo) olarak hareket ederken, alıcı ek lojistik maliyetler taşır.
 • Dolaylı yeniden ihracat, doğrudan teslimat rotasının olması anlamına gelir. Ancak, sözleşme gereği, alıcı BAE'de kayıtlı bir şirket olarak belirlenirken, alıcı olarak bir Rus şirketi belirtilebilir.

Yeniden ihracatın BAE'de organize edilmesi

BAE'den giriş ve çıkışla ilgili tüm iş süreçleri Gümrük Hizmetleri tarafından kontrol edilir. Yetkili makamlar işlemlerin yasallığını kontrol eder, ithalatçılarda gerekli belgelerin - sertifikaların, ticari lisansların varlığını kontrol eder vb. BAE'ye giren tüm ürünlerin üretim tarihine göre işaretlenmiş olması ve son kullanma tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Yeniden ihracat, malın BAE topraklarında satılmamasını gerektirdiğinden, şirketin bir serbest bölgede kaydedilmesi daha uygundur. Bu seçenek, ithal edilen malların bir serbest bölgede kiralanabilecek bir depoya taşınmasına ve ardından ihraç edilmesine izin verir.

İhracatçı şirket, gelen parti ürününü BAE'deki depolara yerleştirerek tüm gerekli gümrük prosedürlerini ve yeniden düzenlemeleri yapar. İthalat sırasında yaklaşık %5 olan bir vergi ödenmelidir. İstisnalar vardır - ücret miktarı, mal tipine ve üretim ülkesine bağlı olarak belirlenir. Vergiyi tamamen geri almak mümkündür. Ana şart, malın transit olarak taşındığını ve BAE sınırlarının ötesine taşınmak üzere olduğunu kanıtlamaktır.

Gümrük vergisi iadesi için ek bir gereklilik, ödeme talebinin zamanında yapılmasıdır. Ödenen miktarlar yalnızca BAE'ye girişten itibaren altı ay içinde geri alınabilir. Mal yeniden düzenlendikten sonra, nakliye, havayolu veya denizyolu ile üçüncü bir ülkeye gönderilebilir. Karayolu taşımacılığı pek yaygın değildir çünkü pahalı ve zahmetlidir.

Giriş ve çıkış prosedürleri hakkında spesifik talimatlar, malların hareket yönüne bağlı olarak belirlenir: Serbest Bölgelere yeniden ihraç edilebilir veya GCC (BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman'ı içeren Körfez İşbirliği Konseyi) ülkelerinden birine yeniden ihraç edilebilir. Her iki durumda da, malın faturası ve ihracat faturası sunulmalıdır.

İhracat faturası, malın türünü, ağırlığını, miktarını, maliyetini ve ambalaj numarasını içeren bir açıklamaya dayanarak doldurulur. Fatura belirli bir formata sahip değildir. Her şirket kendi formunu geliştirebilir (genellikle tablo biçimindedir), önemli olan belgede gereken tüm bilgilerin bulunması, kuruluşun mühürü ve göndericinin imzasının olmasıdır.

Beyannameyle ilgili herhangi bir hata, teslimat sürelerinin uzamasına, yükleme gecikmelerine, depolarda uzun süreli depolamaya ve diğer beklenmedik maliyetlere neden olabilir. Bu nedenle, Dış Ticarette pratik deneyiminiz yoksa, en iyi çözüm uzmanlara başvurmaktır. The Level Consulting gibi uzmanlar, olası vergileri ve diğer ödemeleri hesaplar, belgeleri hazırlar, uygun taşıma yöntemini seçer ve benzeri işlemleri gerçekleştirir.

Taşıma Yöntemleri

BAE, uygun coğrafi konumu nedeniyle lojistik ve kargo sevkiyatı konusunda önde gelen küresel merkezlerden biridir. Şirketin bütçesine bağlı olarak, transit kara, demir, deniz veya hava yoluyla taşıma seçeneklerinden birini seçebilir. Ayrıca, farklı taşıma yöntemlerini tek bir taşıma belgesi altında birleştiren multimodal zincirlerin oluşturulması mümkündür.

BAE'den ürün ihracatı için taşıma yönteminin seçilmesinde hız ve maliyetin yanı sıra, ihraç edilen ürünlerin özellikleri de dikkate alınmalıdır. Bazı türler belirli bir sıcaklık rejimi veya depolama koşulları gerektirebilir ve bunlar sadece belirli taşıma yöntemleri tarafından sağlanabilir.


Bir danışma siparişi ver

BAE'de bir işletme kurmanın veya BAE'ye taşınmanın avantajları hakkında bilgi edinin