Büyük vergi cezalarından nasıl kaçınılacağı

tarihinde yayınlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde vergi ödemelerinin zamanında yapılması, hesap kayıtlarının düzenli tutulması ve finansal raporların düzenlenmesi gibi kuralların ihlal edilmemesi önemlidir. Bu standartların takip edilmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde vergi ödememe cezalarından kaçınmanıza ve yasal, şeffaf bir işletme yürütmenize yardımcı olabilir.

 • Birleşik Arap Emirlikleri'nde işletme yürütmenin avantajları:
 • Yatırım İçin Uygun İklim: Birleşik Arap Emirlikleri, ekonomik büyüme ve gelişme açısından lider ülkelerden biridir. 2023 yılının ilk çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik büyüme oranı %3,8 olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası 113,9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.
 • Siyasi ve Ekonomik İstikrar: Birleşik Arap Emirlikleri, güvenlik ve istikrar seviyesi bakımından dünya genelinde en üst sıralarda yer almaktadır. Emirlikler, güvenlik ve istikrar açısından dünya sıralamasında sadece İsviçre'nin gerisinde yer almaktadır.
 • Basit Vergi Sistemi: Ülkede, özellikle özel ekonomi bölgeleri çerçevesinde yabancı şirketlere vergi indirimleri ve avantajlar sağlayan çeşitli vergi teşvikleri bulunmaktadır. Devlet, girişimciliğin geliştirilmesine ve işletmelerin büyütülmesine aktif olarak destek vermektedir.
 • Altyapı ve İletişim: Birleşik Arap Emirlikleri, gelişmiş bir ulaşım ağı, havaalanları, limanlar ve modern iletişim araçlarına sahiptir. Bu durum, işletmelerin işlerini yürütmesini ve uluslararası iş ortaklarıyla etkileşimde bulunmasını kolaylaştırmaktadır.
 • Stratejik Coğrafi Konum ve Büyük Pazar Erişimi: Emirlikler, Orta Doğu'nun en büyük pazarlarından biridir ve yüksek gelir seviyesine sahip bir nüfusa erişim imkanı sunmaktadır.
 • Uluslararası Tanınma: Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şirket kurmak, şirketi uluslararası bir seviyeye taşımanıza ve Körfez ülkeleri pazarında faaliyet göstermenize olanak tanır.

Bir işletme kurmak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüksek ve istikrarlı bir gelire ulaşmak istiyorsanız mükemmel bir yatırımdır. The Level Consulting ajansı, şirketinizi resmi olarak kaydedilmesine, vize alınmasına, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bankalarda hesap açılmasına, bir ofis kiralanmasına, vergi makamlarına kaydedilmesine ve muhasebe kayıtlarının tutulmasına yardımcı olabilir. Size eksiksiz hukuki destek sağlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde avukat tutma olanağı sunar ve işinizi tamamen şeffaf hale getirebilir. Detaylı bilgi için web sitemizden başvuru yapabilirsiniz.

En talep gören sektörler

BAE'deki başarılı politika ve istikrarlı ekonomi sayesinde, ileriye dönük ve modern iş alanları geliştirilmiştir. En gelişmiş alanlar şunlardır:

 • Turizm. BAE, lüks tatil köyleri, tarihi yerler ve benzersiz kültürü ile turistleri cezbediyor.
 • Emlak. BAE'deki emlak piyasası dünyanın en hızlı büyüyenlerinden biridir. Sektörün 2026 yılına kadar %12 oranında büyümesi öngörülmektedir.
 • Finans sektörü. Emirlikler, yabancı yatırımları çeken ve uluslararası şirketlere hizmet sunan büyük bir finans merkezidir.
 • Ticaret ve lojistik. BAE, Avrupa, Afrika ve Asya'yı birleştiren büyük bir uluslararası transit merkez olması nedeniyle uluslararası işlerin ve yerel şubelerin kurulması özellikle perspektiflidir.
 • Sağlık. Turizmin gelişmesi ve nüfusun artmasıyla sağlık sektörü daha da önemli hale gelmektedir. Turistlerin sağlık hizmetlerine talebi artmaktadır.
 • Eğitim. Nüfusun artması ve nitelikli uzmanlara olan ihtiyacın artmasıyla eğitim giderek daha fazla talep gören bir sektör haline gelmektedir.
 • Bilgi Teknolojileri (BT). Hükümet, BT projelerinin ve yenilikçi girişimlerin gelişimini teşvik etmektedir.
 • Enerji. BAE, petrol ve gaz rezervlerine sahip olduğu için enerji sektörü ekonominin ana sektörlerinden biridir.

Bu sektörler yüksek büyüme potansiyeline sahiptir ve yatırımların yüksek getiri sağlaması beklenmektedir. Sektör seçimi kişisel ilgi ve tercihlere bağlıdır.

Serbest Ekonomi Bölgeleri

Serbest Ekonomi Bölgeleri, iş yapma koşullarının minimum bürokratik prosedürler ve vergilerle sağlandığı özel bölgelerdir. Yabancı yatırımcıları, vergi avantajları, basitleştirilmiş vize rejimi ve gelişmiş altyapıya erişim imkanı sunarak cezbederler. Serbest Ekonomi Bölgeleri, işletmecilik faaliyetlerini düzenleyen kendi yasalarıyla hareket ederler ancak hala BAE hükümetinin kontrolü altındadırlar.

Bir işi Serbest Ekonomi Bölgelerinde kaydettirerek, işinizi tamamen kontrol edebilir ve ülkeden sorunsuz bir şekilde fon çekebilirsiniz.

BAE'de Vergi Sistemi

BAE'deki vergi sistemi üç vergiyle temsil edilir:

 • 2018 yılında yürürlüğe giren iş hacmi başına %5 KDV,
 • Haziran 2023'te yürürlüğe giren net kârın %9'u olan kurumsal vergi,
 • %50'den (%100 tabakalar için şekerli içecekler) %100'e kadar olan özel tüketim vergisi (tütün mamulleri, elektronik sigaralar, enerji içecekleri).

BAE'de kar elde etmeyen şirketler, KDV ödemekten muaf olabilir (netlik sertifikası). Resmi kurumsal vergi kaydı, serbest ekonomi bölgelerinde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm şirketler için zorunludur. Kurumsal vergi ödemekten muafiyet, yıllık geliri ilk üç yıl boyunca 3 milyon dirhem'i aşmayan ve nitelikli geliri olan şirketleri de kapsar.

Vatandaşlar ve yerel sakinler standart vergilerden muaf tutulmuştur. Bireyler gelir vergisi, kira vergisi ve özel tüketim vergisi ödemezler. Farklı türde işletmelere bağlı olarak çeşitli lisans türleri öngörülmüştür: sanayi üretimi, yatırım ve finansal faaliyetler, danışmanlık, ticaret, lojistik, gayrimenkul vb.

BAE'de Vergilendirme ve Muhasebe Nasıl Yapılır

Vergi ödemelerine ilişkin raporlama, yasalara uyumu ve mali faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak için önemlidir. Muhasebe tutma, yetkililer ve iş ortaklarından güven kazanmaya, olası hukuki ve mali sonuçları önlemeye yardımcı olur. Tüm raporlar Federal Vergi Dairesi'ne (FTA) gönderilir ve incelenir.

Finansal Denetim

Finansal denetim, şirketin finansal bilgilerinin doğruluğunu, doğruluğunu ve muhasebe standartlarına ve normlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla sistematik ve bağımsız bir incelemedir. Ana amaç, paydaşlara - hissedarlara, yatırımcılara, kreditörlere ve düzenleyici kurumlara - şirketin mali durumu ve performansı hakkında doğru ve objektif bilgiler sağlamaktır. Denetim raporu, ticaret lisansının yenilenmesi için gerekebilir. İşlem yılda bir kez yapılır.

Finansal denetimin aşamaları:

 • Planlama. Denetimin amaçlarını ve kapsamını belirleme. Risklerin değerlendirilmesi ve denetim stratejisinin belirlenmesi. Kaynakların dağıtımını içeren bir denetim planı hazırlama ve sorumlu kişileri belirleme.
 • Şirketin iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, finansal raporlamaların güvenilirliğini sağlamaya yönelik. Risklerin ve hataların belirlenebileceği ana alanların belirlenmesi.
 • Denetim kanıtlarının toplanması. Standartlara uygunluk ve muhasebe verilerinin doğruluğunu doğrulayan muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi.
 • Denetim kanıtlarının analizi ve değerlendirilmesi, potansiyel hataların, dolandırıcılıkların veya standartlara uygun olmayan durumların belirlenmesi. Finansal raporun ve doğruluğunun değerlendirilmesi.
 • Denetim raporunun oluşturulması. Finansal raporun doğruluğu ve adil olup olmadığına dair denetçi görüşünü içeren bir rapor hazırlama. İyileştirmelerin yapılabileceği alanların belirlenmesi.
 • Şirket yönetimi ile iletişim. Şirket yönetimine denetim sonuçlarının sunulması. Bulunan sorunların tartışılması ve bunların giderilmesine yönelik öneriler.

Denetim raporunun hazırlanması ve ilgili taraflara sunulması: potansiyel ortaklar, yatırımcılar, hissedarlar, bankalar vb.

Sınırlı Sorumluluk Şirketleri ve Anonim Şirketler için zorunlu denetim gerekliliği bulunmaktadır. Denetim sonuçları, şirketin tasfiyesi sırasında nihai rapor oluşturulurken gereklidir. Devlet organları herhangi bir zamanda geçmiş yıllara ait mali raporları talep edebilir.

Devlet organları tarafından yapılan herhangi bir vergi incelemesi, şirkete önceden bildirim yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Genellikle, raporlama için vergi döneminin sonundan itibaren üç ila altı ay süre verilir.

Muhasebe Raporlama

Yerel yasalara göre, tüm şirketlerin ve kuruluşların muhasebe kayıtları tutmaları zorunludur. Raporlama, beş yıl boyunca saklanmalı ve devlet organlarının talebi üzerine herhangi bir zamanda sunulmalıdır. Bu gereklilik, serbest ekonomi bölgelerinde kayıtlı olan şirketleri de kapsar. Bir şirket vergi dairesi tarafından denetlendiğinde, raporlama 15 yıl boyunca saklanmalıdır.

Muhasebe raporu aşağıdakileri içermelidir:

 • Bilanço. Varlıklar: mülkler, nakit, binalar, ekipmanlar ve alacaklar. Pasifler: borçlar, krediler ve hissedar sermayesi.
 • Gelir ve gider bilgisi. Gelir: mal veya hizmet satışından elde edilen gelir. Giderler: işletme giderleri, amortisman, vergiler. Net kar: gelir ile giderler arasındaki fark.
 • Belirli bir dönem için gelen ve giden akışların raporlanması, operasyonel, yatırım ve finansal akışlar olarak ayrılması.
 • Muhasebe raporunun açıklamaları. Ana muhasebe konuları ve olaylar hakkında ek bilgiler. Temel finansal tablo kalemlerine yönelik açıklamalar.

Muhasebe raporları, işletmenin mali durumu, likiditesi ve performansı hakkında detaylı bilgi sağlar. Raporun kapsamı, işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç sayfadan yüzlerce sayfaya kadar değişebilir. Belgeler, ilgili borsalara veya devlet organlarına sunulur. Elde edilen raporlar, BAE'deki şirketlere mal ve hizmet ihracatı, alımı ve yatırımı konularında faydalıdır.

Gerekli kayıtları tutmayan veya diğer bilgileri saklamayan bir şirket için, ilk ihlal için 10.000 dirhem ve ilk olaydan sonraki 24 ay içinde gerçekleştirilen tekrarlayan ihlal için 20.000 dirhemlik ceza öngörülmektedir. Bilgilerin sağlanmasını reddetmek ise 5.000 dirhemlik cezayla cezalandırılır.

KDV Bildirimleri

Her vergi döneminin sonunda şirketler, standart %5 KDV oranına tabi olarak KDV ödemek zorundadır. Bu beyannamede, şirketin gerçekleştirdiği tüm tedariklerin ve satın almaların toplam değeri bir araya getirilir ve şirketin KDV ödeme yükümlülüğü belirtilir.

KDV beyannamesinin üç aylık bildirimi aşağıdaki maddeleri içerir:

 • Vergi mükellefi hakkında bilgi. Şirketin adı, KDV kayıt numarası, vergi mükellefi kimlik numarası.
 • Şirketin gerçekleştirdiği tüm mal ve hizmetlerin değerine ve KDV'ye tabi satın alımlara ilişkin tam bilgiler.
 • Yasal mevzuat tarafından belirlenen oranlar üzerinden şirketin vergi dairesine ödemesi gereken toplam miktar.
 • Şirketin toplam ödemesi gereken vergi miktarından çıkarabileceği girdi KDV miktarının belirtilmesi.
 • İmza ve tarih. Sağlanan bilgilerin doğruluğunu teyit eden sorumlu kişinin imzası ve beyanın verildiği tarih.
 • Bildirim yapılacak dönemin belirtilmesi.

Beyanname, FTA'nın resmi web sitesinde elektronik formatta sunulabilir. Beyanatta hatalar yapıldıysa, belge iade edilir. Yanlışlıkların düzeltilmesi ve beyanın tekrar sunulması için bir şans verilir.

Akaryakıt Vergisi Bildirimleri

Akaryakıt vergisi, sağlık veya çevre için zararlı kabul edilen belirli türdeki ürünlere uygulanan bir vergilendirme şeklidir: tütün mamulleri, elektronik sigaralar, gazlı ve alkollü içecekler, yakıt vb. Bu vergi, tüketimlerini düzenlemek için sıklıkla devlet tarafından kullanılır ve satış değeri yerine satılan miktar veya hacime dayanır.

Akaryakıt vergisi beyannamesi, şirketin vergi dönemi boyunca akaryakıt ürünlerine yaptığı tüm ödemeler hakkında genel bilgi içerir. Vergi döneminin sonundan itibaren beyanname verme süresi 15 gündür. Unutmayın: bu durumda beyanname sadece elektronik formatta sunulur. Beyanname verilmemesi veya geç verilmesi durumunda, büyük cezalarla karşılaşılabilir, 5.000 ila 10.000 dirhem arası.

Yararlanıcı Bildirimi

Genel olarak, bir yararlanıcı, bir işlem veya anlaşmadan fayda sağlayan herhangi bir kişidir. Daha dar bir bağlamda, bir yararlanıcı, belirli bir şirkete fiilen sahip olan, stratejik kararlarında önemli bir etkiye sahip olan ve elde edilen geliri yönetme yeteneğine sahip olan kişidir. Yararlanıcıların kaydedilmesi zorunludur.

Fiziksel kişiler yararlanıcı olabilir:

 • şirkette %25'ten az hisse sahibi olanlar;
 • %25 veya daha fazla oy hakkına veya yöneticilerin sayısını etkileme hakkına sahip olanlar;
 • en üst düzey yönetici pozisyonunu elinde bulunduranlar.

Bildirimin teslim süresi, vergi döneminin sonundan itibaren altı ayı geçmemelidir. 2021 yılı Haziran ayında Dubai'de, yararlanıcılarla ilgili bilgilerin sağlanmaması nedeniyle 140'tan fazla şirket 15.000 dirhem ceza ödedi. Belgelerin sunumu serbest ekonomi bölgelerinin yargı yetkisi tarafından denetlenir.

Raporlama, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • fiziksel kişiler hakkında: tam ad, doğum tarihi, vatandaşlık, doğum yeri, ikamet adresi;
 • sahiplik/kontrol hakkında. Yararlanıcının şirkete sahip olma yüzdesi ve hisselerin belirtilmesi;
 • oy hakkı ve yönetim hakkı hakkında;
 • en üst düzey yöneticiler hakkında;
 • yönlendirme verileri.
 • Sonuç: Hangi Kurallara Uyulmalıdır

Vergiler, devlet bütçesinin temel kaynağı olduğundan, onları zamanında ödemek ve cezalardan kaçınmak o kadar önemlidir. Ancak, Emirlik Hükümeti burada da hoşgörülüdür. Vergi borcunun ödenmesi için cezalara geçilmeden önce zamana izin verilir. Gönüllü bilgi açıklaması yoluyla hataların düzeltilmesi için indirimli cezalar getirilmiştir.

BAE'de hangi vergi ihlalleri için büyük cezalar alınabilir:

beyannamelerin gecikmesi. BAE'de sık sık beyanname sunumu için sıkı zaman sınırlamaları vardır. Uzun süreli gecikme büyük cezalara yol açabilir;

vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi;

yanlış veya eksik bilgi verme;

KDV kurallarının ihlali: fatura verme hatası, kayıt kurallarının ihlali;

defterlerin eksik olması;

vergi incelemesi sırasında belgelerin sunulmaması, eğer inceleme yapılacağı konusunda bilgilendirildiyseniz.

Her ihlal için cezalar 5.000 dirheme kadar başlar ve tekrarlayan ihlallerde 15.000-20.000 dirhem arasına ulaşabilir. Kurallara uymadan sürekli ceza almak mahkeme davalarına yol açabilir. Devletin alabileceği en son önlem, işletme lisanslarının veya faaliyet izinlerinin geri çekilmesidir. Kamu cezaları ayrıca şirketin finansal disiplin ve güvenilirliği konusunda müşterileri, ortakları ve yatırımcılarındaki güvensizlikleri artırır.

Belirlenen süreleri takip edin, muhasebe kayıtlarını titizlikle tutun ve vergi yasalarındaki değişiklikleri düzenli olarak izleyin. Önemli konularda hızlı bilgi almak için Federal Vergi Dairesi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Platformda raporlama formları ve kuralları, belgeleri doldurma şablonları ve en son Bakanlar Kurulu Kararları bulunmaktadır. Her karar hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeyi cihazınıza indirebilirsiniz. İhtiyacınız olursa, The Level Consulting ajansına başvurabilirsiniz: BAE'de şirket kurma ve geliştirme konularında tam hizmet sunmaktayız.


Bir danışma siparişi ver

BAE'de bir işletme kurmanın veya BAE'ye taşınmanın avantajları hakkında bilgi edinin